О Центре

КУ «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» (ООЦЕМД і МК) 65026 м. Одеса, вул. Гаванна, 1, Ідентифікаційний код 20991240 правовий статус – юридична особа, свідоцтво про державну реєстрацію серія АО1 № 171865, видане 14.08.2007 р. (первинна реєстрація — 23.07.1991 р.) з напряму 85.12.0 Медична практика та 85.14.0 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я людини Центр відповідно до ліцензії Міністерства охорони здоров’я  України (серія АВ № 417984 від 25.07.2008 р.), ліцензії Міністерства Освіти і Науки (серія АВ № 529258)

ООЦЕМД і МК був заснований 23 липня 1991 року як   самостійний обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях згідно з Постановою Ради Міністрів СРСР від 7 квітня 1990 р. № 339 «Про створення в країні служби екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях» та рішення виконавчого комітету Одеської обласної ради народних депутатів від 23.07 1991 р.   № 266   «Про утворення в області служби екстреної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях» і наказу відділу охорони здоров’я Одеського обласного виконавчого комітету від 03.06. 1991 р. № 192 «Про організацію в області служби екстреної медичної допомоги в надзвичайних  ситуаціях – обласного територіального центру»

Центр – заклад вищої категорії та є головною медичною установою Державної служби медицини катастроф Одеської області.  (Акредитаційний сертифікат серія  МЗ № 008632 від 29.09.2010 р) здійснює :

— організацію виїзної екстреної консультативної медичної допомоги  найбільш тяжким хворим в лікувальних закладах Одеської області  і  м. Одеса по 15 спеціальностей (анестезіологія, інфекційні хвороби, кардіологія, комбустіологія, нейрохірургія, нервові хвороби, отоларингологія, гастро-хірургія, судина і торакальна хірургія, урологія, травматологія, щелепно-лицева хірургія, ендоскопія), обласним центром екстреної медичної допомоги дітям та обласним центром екстреної акушерсько-гінекологічної допомоги;

— планування заходів по ліквідації медико-санітарних наслідків; організацію взаємодії і забезпечення інформацією всіх учасників ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій;

—   надання медичної допомоги лікувальним закладам, які входять в склад служби медицини катастроф;

—   накопичення, зберігання і видачі запасів медичного обладнання при надзвичайній ситуації;

— проведення  занять  з медичним персоналом і з працівниками немедичних спеціальностей по наданню невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі при надзвичайних ситуаціях з подальшим прийняттям заліків та видачею сертифікатів терміном на 3 роки на підставі наказу Міністерства охорони здоров’я від 18.03.2005 р. № 120 згідно уніфікованим програмам .